SSB Liga 10/2022

Odjeto z kuchyně na KX2 - kategorie QRP.

Deklarovaný výsledek: 66 QSO x 47 okresů = 3102 bodů