OK-OM DX Contest 2020

I když jsem původně avizoval účast na všech KV pásmech, nakonec z toho byly jen pásma dvě. 20 a 80m. Začal jsem na 20m s výkonem 500W, a pileup byl moc pěkný. V prvních dvou hodinách rate přes 100. Průběžně jsem sledoval RBN a co se děje na ostatních pásmech. Pásmo 10m se vůbec neotevřelo, a 15m nestálo za přeladění. Na 40m mám problém s TVI, takže jsem se rozhodl pracovat na 20m  a co nejdříve přejít na 80m, kde mám nějakou šanci na výsledek na bedně. Na pásmu 80m mohu používat jen 100W do LW. Přeladil jsem v 15:10 UTC a opět se strhl parádní pileup. Jen mně mrzelo počínání některých OK a OM stanic, které spustily výzvu 200Hz a méně od mého CQ kmitočtu. Na 20m to ještě chápu. Kdo nepoužívá RBN, nemusí o další místní stanici vědět, ale na 80m tohle neplatí. Tam byla slyšitelnost po OK/OM celou dobu dobrá. Takže - bezohlednost se tomu říká? Provoz jsem ukončil v 21:30 UTC. Ráno jsem pokračoval od 4:30 UTC. Chtěl jsem stihnout ranní otevření 80m na USA, což se částečně povedlo. V 7:00 UTC jsem to musel zabalit a přesunout se na Holý vrch, na VKV Provozní aktiv s OK2KJI.
SINGLE-OP 20M HIGH - 304 QSO, 478 PTS, 186 WPX
SINGLE-OP 80M LOW  - 420 QSO, 442 PTS, 245 WPX

Předběžné výsledky